آکادمی دانشنامه ویکیدا

دانستن همه نادانسته‌ها

امروز را برای آیندگان می‌نویسیم

انجمن ویکیدا

امروز را برای آیندگان می‌نویسیم

انجمن ویکیدا شبکه مستقل اطلاعات است که به دنبال ایجاد دانشنامه جامع فارسی بر بستر شبکه جهانی اینترنت است. ما در ویکیدا تلاش می‌کنیم تا وقایع تاریخی، رویدادها، زندگی نامه افراد، اطلاعات جغرافیایی و … را جمع آوری کرده و در دانشنامه آنلاین ویکیدا برای عموم منتشر کنیم. دانشنامه ویکیدا، دانشنامه ویکیدا بر مبنای نظام طبقه بندی صفحات ویکی است. ما امروز را برای آیندگان می‌نویسیم

ویکیدا

Wikida.ir

تولید محتوا در انجمن ویکیدا به صورت افتخاری و رایگان توسط افراد گوناگون صورت می‌گیرد. تولید محتوا در ویکیدا در همه حوزه‌ها اعم از تاریخ، فرهنگ، سیاست، اجتماع، مردم شناسی، زبان شناسی، تکنولوژی، علم، دانش، فناوری، ریاضی، فیزیک، معارف، دین، ادبیات، طبیعت و … صورت می‌پذیرد

برای ثبت نام در تیم تولید محتوای انجمن ویکیدا کافی است به صفحه ثبت نام ویکیدا یا ارسال آزاد مقاله  مراجعه کنید

ویکیدا به زبان انگلیسی “Wikida” یک دانش نامه برخط فارسی است. ویکیدا کاملا به صورت مردمی و بدون وابستگی به هیچ نهادی ایجاد شده و هزینه های آن به صورت گرداندن آن از کمک‌های خرد مردمی تامین می‌شود. ویکیدا ابتدا در سال 1400 شمسی در گروه کوچکی در شهر تهران فعالیت خود را با جمع آوری منابع تاریخی و دانش و اطلاعات در دسته بندی های گوناگون آغاز کرد

گروه ویکیدا در ادامه فعالیت خود و با تحقیق و آینده پژوهی بر روند رشد مطالعه در کشور و تغییر شیوه مطالعه و جمع آوری اطلاعات توسط افراد گروه ویکیدا تصمیم به ایجاد وبگاه اینترنتی به آدرس Wikida.ir گرفت