آکادمی دانشنامه ویکیدا

ثبت نام در

ویکیدا

هر فرد می‌تواند برای مشارکت در توسعه مقالات ویکیدا پس از ثبت نام در ویکیدا و مطالعه و یادگیری، مقالات مشارکت در ویکیدا با رعایت قوانین نوشتار ویکیدا به تولید و انتشار مقالات در ویکیدا اشتغال یابد